TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

Chọn sản phẩm:

1.

Cách tính tiền phòng trong phần mềm Topsoft Hotel

2.

Giới thiệu phần mềm quản lý Massage TopSoft

3.

Giới thiệu chức năng chính và giao diện phần mềm Bán hàng siêu thị

4.

Hướng dẫn sử dụng chức năng Khuyến mãi, phần mềm bán hàng Siêu thị

5.

Ngồi ở quầy bar của khách sạn, khách đang lưu trú có phải thanh toán tiền mặt ngay? Phần mềm sẽ thực thế nào để sau đó có thể thu tiền khách hàng tại lễ tân Khách sạn!?

6.

Chức năng phần mềm quản lý khách sạn

7.

Hướng dẫn cách Nhập nguyên liệu xuất bản thành phẩm trong phần mềm Quản lý Vật tư nhà hàng, Bar TO

8.

Trong phần mềm Kết toán Topsoft làm thế nào để hiển thị Tên nhân viên cùng Tên đơn vị trên Phiếu thu

9.

Giới thiệu phần mềm kế toán TOPSOFT

10.

Nhập nguyên liệu xuất bán thành phẩm

11.

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Bán hàng siêu thị

12.

Khai báo Khách hàng (Thêm mới Khách hàng) - Phần mềm quản lý khách hàng và in hóa đơn phí môi trường

13.

Chỉnh sửa thông tin Khách hàng - Phần mềm quản lý khách hàng và in hóa đơn phí môi trường

14.

Cập nhật Đối tượng thu phí - Phần mềm quản lý khách hàng và in hóa đơn phí môi trường

15.

Khai báo Nhân viên (Đọc ghi thay đổi, Nhân viên thu tiền) - Phần mềm quản lý khách hàng và in hóa đơn phí môi trường

16.

In Sổ ghi thay đổi cho nhân viên Ghi mỗi tháng - Phần mềm quản lý khách hàng và in hóa đơn phí môi trường

17.

Cập nhật Thu phí - Phần mềm quản lý khách hàng và in hóa đơn phí môi trường

18.

In bảng kê, hóa đơn - Phần mềm quản lý khách hàng và in hóa đơn phí môi trường

19.

Cập nhật Sổ đọc - Phần mềm quản lý khách hàng và in hóa đơn phí môi trường

20.

Thanh toán hóa đơn - Phần mềm quản lý khách hàng và in hóa đơn phí môi trường

21.

In bảng kê Công nợ - Phần mềm quản lý khách hàng và in hóa đơn phí môi trường

22.

Các chức năng Nâng cao - Phần mềm quản lý khách hàng và in hóa đơn phí môi trường