Chức năng phần mềm quản lý khách sạn

  Ngày 19/10/2017     

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ TRONG PHẦN MỀM
___1. Quản lý các thông tin
_____a. Khách hàng
_______• Tên (nhóm) khách hàng, Địa chỉ, Giới tính, Ngày sinh, Quốc tịch, Thành phố …
 

 

(Cập nhật Khách hàng – Nhận phòng)


_____b. Phòng
_______• Phòng trống, bận, Checkout trong ngày, Quá thời gian 
 

 

(Hình ảnh Giao diện theo dõi phòng)_____c. Các dịch vụ khách hàng sử dụng
_______• Minibar, Giữ tài sản, giặt là, …
 


(Hình ảnh các dịch vụ kèm theo)___2. Quy trình nghiệp vụ
_____a. Check in (Khách hàng: Gửi tài sản, nhận phòng, sử dụng dịch vụ…)
 


(Click Phải chuột vào phòng trống để Checkin)_____b. Check out (Khách hàng trả phòng, Lễ tân trả tài sản in hóa đơn tiền phòng và tiền dịch vụ. Thanh toán)

 


(Click Phải chuột vào phòng có khách để Checkout)___3. Nội dung Quản lý khác
_____a. Đặt phòng
_______• Chức năng đặt phòng linh hoạt chính xác
_______• Thông tin khách đặt phòng
_______• Thông tin phòng còn trống trong khoảng thời gian khách yêu cầu
_____b. Theo dõi phòng trực tiếp trên sơ đồ 
_______• Sơ đồ phòng trực quan giúp người sử dụng thao tác và lựa chọn phòng cho khách hàng nhanh chóng và chính xác
 


(Giao diện đặt phòng)_____c. Chuyển phòng đổi phòng: Phần mềm cho phép người sử dụng đổi phòng, đổi đoàn, tách đoàn theo yêu cầu của khách hàng và tự động chuyển doanh số sang phòng mới
 


(Giao diện đổi phòng, đổi đoàn, tách đoàn)
_____d. Thanh toán
_______• Khách hàng có thể chuyển khoản hoặc trả tiền mặt. Phần mềm sẽ theo dõi công nợ theo từng khách hàng hoặc theo từng đoàn khách
_______• Người sử dụng còn có thể in Hóa đơn VAT nếu khách yêu cầu hoặc chỉ đơn giản là in Phiếu thu cho khách hàng.
 


(Giao diện đổi Thanh toán Khách hàng)_____e. Tính cước tổng đài
_______• Phần mềm có thể tích hợp Moduls tính cước tổng đài để in ra hóa đơn tiền điện thoại cho từng phòng, từng đoàn khách nghỉ.

_____f. Doanh số
_______• Theo dõi doanh số đã check out
_______• Theo dõi doanh số chưa Check out

III. HỆ THỐNG BÁO CÁO
___1. Ưu điểm vượt trội của hệ thống báo cáo
_____a. Đầy đủ chính xác tốc độ tải nhanh
_____b. Điều kiện lọc linh hoạt nhiều lựa chọn
 


(Hình ảnh điều kiện lọc báo cáo)_____c. Tùy chỉnh bởi người sử dụng


(Tùy chỉnh báo cáo)_____d. Kết xuất hoặc gửi trực tiếp Báo cáo vào Mail


(Kết xuất dữ liệu từ báo cáo báo cáo)___2. Danh sách báo cáo
_____a. Hệ thống Báo cáo Tổng hợp và Chi tiết
_______• Doanh số Phòng
_________- Tổng hợp theo loại phòng
_________- Tổng hợp theo khu nhà
_________- Tổng hợp theo số phòng
_________- Tổng hợp doanh thu lễ tân
_________- Chi tiết theo loại phòng
_________- Chi tiết theo khu nhà
_________- Chi tiết theo số phòng
_________- Chi tiết doanh thu lễ tân
_______• Doanh số Đoàn khách
_________- Công nợ các phòng đã Checkout
_________- Công nợ các đoàn có phòng Đã Checkout
_________- Công nợ các đoàn có phòng Đã Checkout (Còn nợ)
_________- Công nợ các đoàn có phòng Chưa Checkout
_________- Công nợ tất cả các đoàn – Chi tiết
_________- Công nợ tất cả các đoàn – Chi tiết
_______• Thu hộ dịch vụ
_________- Tổng hợp thu hộ dịch vụ trong kỳ
_______• Minibar và dịch vụ kèm theo
_________- Tổng hợp theo Loại hình dịch vụ
_________- Tổng hợp theo Loại phòng
_________- Tổng hợp theo Số phòng
_________- Tổng hợp theo Nhóm mặt hàng
_________- Tổng hợp theo Mặt hàng
_________- Chi tiết theo Loại hình dịch vụ
_________- Chi tiết theo Loại phòng
_________- Chi tiết theo Số phòng
_________- Chi tiết theo Nhóm mặt hàng
_________- Chi tiết theo Mặt hàng
_______• Danh sách khách trọ
_________- Danh sách phòng Checkin trong ngày
_________- Danh sách khách hàng theo Tên
_________- Danh sách khách hàng theo Quốc tịch
_________- Danh sách khách hàng theo Ngày checkin
_________- Danh sách khách hàng theo Phòng
_________- Danh sách khách hàng theo Đoàn
_________- Danh sách Chúc mừng sinh nhật Khách hàng
_________- Danh sách khách hàng Miễn phí
_________- Danh sách khách hàng checkin sớm
_________- Danh sách khách hàng checkout sớm
_________- Danh sách khách hàng GOLD trong kỳ
_________- Danh sách khách hàng sẽ Đi trong ngày
_________- Danh sách khách hàng sẽ Đến trong ngày
_______• Báo cáo khác
_________- Thu tiền trong ca
_________- Công nợ các đoàn khách đang lưu trú
_________- Thông tin quản lý Thay đổi phòng
_________- Sơ đồ tinh trạng phòng
_______• Biểu đồ Chekin checkout
_________- Biểu đồ Chekin checkout theo thời điểm trong ngày
_________- Biểu đồ Chekin checkout các ngày trong tuần
_________- Biểu đồ Chekin checkout hàng ngày
_________- Biểu đồ Chekin checkout hàng tháng
_________- Biểu đồ Chekin checkout hàng quý

_____b. Hệ thống Báo cáo kinh doanh
_______• Doanh số khai tháng phòng
_________-Tổng hợp theo đoàn
_________- Tổng hợp theo loại phòng
_________- Tổng hợp theo khu nhà
_________- Tổng hợp theo số phòng
_________- Tổng hợp theo ngày
_________- Tổng hợp doanh thu lễ tân
_________- Doanh số đơn vị giới thiệu
_________- Doanh số khai thác tiền phòng
_________- Công suất khai thác phòng
_______• Số liệu Booking
_________- Tất cả các đơn hàng
_________- Các đơn hàng đã hủy
_________- Các đơn hàng đã kiểm tra lại (confirmed)
_________- Tình trạng đặt phòng
_______• Danh sách khách trọ
_________- Danh sách phòng checkin trong kỳ
_________- Danh sách khách hàng theo tên
_________- Danh sách khách hàng theo ngày checkin
_________- Danh sách khách hàng theo phòng
_________- Danh sách khách hàng theo đoàn
_________- Chúc mừng sinh nhật khách hàng
_________- Danh sách khách hàng miễn phí
_______• Thống kê trong ngày
_________- Danh sách khách hàng sẽ đi trong ngày
_________- Danh sách khách hàng sẽ đến trong ngày
 


Hình ảnh 1 số báo cáo

(Bảng kê doanh số Khai thác phòng)


(Bảng kê Khách hàng sắp xếp theo ngày Checkin)


(Phiếu đặt phòng - Song ngữ Việt Anh)IV. ƯU ĐÃI

_____• Hỗ trợ sử dụng: Một trong những yếu tố quan trọng trong việc giúp khách hàng khai thác tối đa, khả năng quản lý của chương trình. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về chương trình qua điện thoại, facebook, email hoặc giải đáp trực tiếp.
_____• Khi có những thay đổi trong công tác quản lý: Chúng tôi sẽ sửa đổi chương trình để đáp ứng một cách phù hợp nhất với mô hình quản lý mới của khách hàng.
_____• Dù bạn chưa sử dụng phần mềm hay bạn đang sử dụng phần mềm Khách sạn Topsoft: Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để có những lời tư vấn tốt nhất!