Giới thiệu phần mềm quản lý Massage TopSoft

  Ngày 19/10/2017     

I. ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
1. Quản lý Phân loại vé
2. Quản lý hàng hóa dịch vụ sử dung kèm theo.
3. Quản lý khuyến mãi 
4. Quản lý Bảng giá theo thời gian.
5. Quản lý nhân viên Chăm sóc (Theo loại vé), hoa đồng (Tiền thưởng trực tiếp từ khách hàng), Chế độ Tăng ca (Theo quy định).
6. Quản lý tình trạng phòng.
7. Báo cáo doanh số theo ngày, tháng năm.
8. Báo cáo doanh số theo Nhân viên Thu ngân.
9. Hỗ trợ nhiều báo cáo theo các điều kiện lọc số liệu khác nhau.
10. Quản lý Khách hàng: Khách VIP, Gửi tin nhắn khách hàng.

II. BẢO MẬT
1. Phần mềm quản lý Massage Topsoft hỗ trợ phân quyền người dùng theo từng chức năng (Menu).
2. Phần mềm quản lý đảm bảo chỉ nhưng người có quyền mới thực hiện được các chức năng tương ứng trong hệ thống.

III. TIỆN ÍCH
1. Phần mềm quản lý Massage Topsoft hỗ trợ xuất dữ liệu ra Excel, Htm, Pdf… từ các báo cáo
2. Phần mềm hỗ trợ nhập xuất số liệu từ Excel trên các Cửa sổ khai báo.
3. Phần mềm hỗ trợ các thao tác xử lý số liệu nhanh chóng: lọc số liệu, sắp xếp, …
4. Chỉnh sửa các Báo cáo dễ dàng và thuận tiện.
5. Gửi Mail khi hiển thị các báo cáo.

IV. MÔI TRƯỜNG
1. Phần mềm quản lý Massage Topsoft chạy trên môi trường windows có giao diện đồ họa đẹp mắt. Ngôn ngữ giao tiếp bằng tiếng Việt dễ sử dụng.
2. Phần mềm có thể sử dụng riêng rẽ (máy đơn – quầy bán hàng và thu tiền) hay nhiều người dùng (chạy trên mạng nội bộ hoặc mạng Internet - nhiều quầy bán hàng và thu tiền).

V. CÁC PHÂN HỆ CÓ THỂ MỞ RỘNG
1. Phân hệ Vật tư: Nhập xuất Vật tư.
2. Phân hệ Chấm công nhân viên

VI. MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIAO DIỆN TRONG PHẦN MỀM MASSAGE TOPSOFT

1. Phục vụ Khách hàng2. In Báo cáo3. Tổng hợp Doanh số Tiền phòng Tiền hàng4. Tổng hợp Doanh thu Nhân viên