Hướng dẫn cách Nhập nguyên liệu xuất bản thành phẩm trong phần mềm Quản lý Vật tư nhà hàng, Bar TO

  Ngày 19/10/2017     

Trong bải viết này tôi xin hướng dẫn các bạn cách Nhập nguyên liệu xuất bản thành phẩm trong phần mềm Quản lý Vật tư nhà hàng, Bar TOPSOFT. Các bạn cần làm theo các bước sau
1. Khai báo, thiết lập các thông số Hệ thống
a. Khai báo Nguyên liệu Thành phẩm (Khai báo Vật tư hàng hóa)
Nguyên vật liệu đầu vào (Thịt bò, Hành tây …)
Thành phẩm (Bò xào, Bò nhúng …)
Ta khai báo như sau: Vào Vật tư kho hàng\Khai báo hàng hóa
Thêm mới và nhập 4 bản ghi như hình dưới

b. Khai báo Thành phẩm
Thành phẩm (Bò xào, Bò nhúng ..,) được cấu thành từ Nguyên liệu (Thịt bò, Hành tây …)
Vào Vật tư kho hàng\Khai báo Thành phẩm và khai báo như hình dưới:

c. Khai báo chứng từ Nhập xuất kho
Cũng từ menu Vật tư kho hàng\Khai báo loại Chứng từ Nhập xuất kho
Khai báo như hình dưới

d. Thiết lập chuyển số liệu sang phòng kế toán
Vào Quầy Bar\Chuyển số liệu sang phòng kế toán
Thiết lập như hình dưới (Riêng phần Dữ liệu và tên máy chủ phụ thuộc vào cấu hình hệ thống)

e. Khai báo Bảng giá
Khai báo bảng giá cho từng thời điểm 
Vào Quầy Bar\Bảng giá bán hàng trong ngày
Nếu giá không thay đổi theo khung thời gian ta thiết lập như hình dưới

2. Xuất bán trực tiếp Thành phẩm
Vào Quầy Bar\Phục vụ khách hàng
Xuất bán như hình dưới

3. Tính toán Nguyên vật liệu xuất gia công Thành phẩm
Vào Vật tư kho hàng\Kết chuyển Thành phẩm => NVL gia công
Thiết lập như hình dưới và bấm Kết chuyển

Phần mềm Xuất hiện cửa sổ Chọn Lưu lại

4. In các báo cáo
a. In Các bảng kê chi tiết Nhập kho Xuất bán

b. In báo cáo Tổng hợp Nhập xuất tồn Nguyên vật liệu

c. In Nguyên vật liệu tiêu hao và lãi trong kỳ