Quản lý hồ sơ

Chức năng quản lý rõ ràng

+ Khai báo hồ sơ nhân sự với khoảng 50 thông tin đi kèm

- Rất nhiều thông số của nhân sự mang tính thống kê, ví dụ như dân tộc, tôn giáo, trình độ, v.v..

- Chương trình có chức năng xử lý ảnh. Hồ sơ nhân sự sẽ lưu ảnh của nhân sự để phục vụ cho việc in ấn

- Chương trình có chức năng xử lý ảnh. Hồ sơ nhân sự sẽ lưu ảnh của nhân sự để phục vụ cho việc in ấn

Quản lý các quá trình của mỗi nhân sự

Chức năng  trực quan linh hoạt

+ Mỗi nhân sự sẽ có các quá trình kèm theo. Các quá trình này cũng được in ra trong hồ sơ lý lịch nhân sự

+ Các quá trình bao gồm: Công tác, đánh giá công chức, đào tạo, gia đình, diễn biến lương

Quản lý lương

Danh mục báo cáo

- Căn cứ vào diễn biến lương, chương trình sẽ in ra các cán bộ đến kỳ tăng lương và hệ số lương tương ứng

- Tương ứng với ngày xét tăng lương, các cán bộ sẽ nhận tiền truy lĩnh tương ứng

Lập báo cáo chi tiết, tổng hợp

Các báo biểu trong chương trình

- Báo cáo lý lịch nhân sự

- Báo cáo thống kê: theo dân tộc, phòng ban, chức vụ, giới tính, lứa tuổi, trình độ chuyên môn, v.v...

- In thẻ công và các mẫu báo cáo khác

+ Hỗ trợ sử dụng, là một trong những yếu tố quan trọng trong việc giúp khách hàng khai thác tối đa, khả năng quản lý của chương trình. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về chương trình qua điện thoại, email hoặc giải đáp trực tiếp.

+ Khi có những thay đổi trong công tác quản lý, chúng tôi sẽ sửa đổi chương trình để đáp ứng một cách phù hợp nhất với mô hình quản lý mới của khách hàng