GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

PHẦN MỀM KẾ TOÁN TOPSOFT.VN

A. CÁC PHÂN HỆ

   1. Phân hệ kế toán (Phân hệ chính)

      a. Được cập nhật theo chế độ kế toán hiện hành theo Thông tư 200/2014/TT/BTCThông tư 133/2016/TT/BTC

      b. Phương pháp nhập số liệu theo hình thức nhật ký chung, nhập tất cả các bút toán phát sinh vào một chỗ và chương trình tự động xử lý và đưa ra hệ thống báo biểu theo các hình thức mở sổ của đơn vị.

      c. Các hệ thống mở sổ: Nhật ký sổ cái, Nhật ký chứng từ, Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chung.

      d. Người sử dụng hoàn toàn in ra các sổ sách chi tiết đến hệ thống báo cáo tài chính cuối cùng.

 

 

   2. Phân hệ Vật tư kho hàng

      a. Khai báo danh mục vật tư hàng hoá

      b. Khai báo các kho quầy hiện có để tiện cho việc quản lý

      c. Khai báo các đối tác khách hàng để phục vụ cho quản lý công nợ

      d. Nhập tất cả hàng hoá phát sinh vào đúng kho quầy

      e. In ra Hoá đơn bán hàng, Phiếu Nhập kho, Phiếu Xuất kho, Phiếu chuyển kho

      f. In Phiếu bảo hành, Phiếu kiểm nghiệm hàng hoá

      g. In ra chi tiết các bảng kê Nhập hàng, Xuất hàng, Luân chuyển kho quầy

      h. In ra bảng Tổng hợp nhập xuất tồn theo từng kho quầy cụ thể

      i. Thống kê các mặt hàng tồn nhiều nhất, hoặc tồn ít nhất trong khoảng thời gian bất kỳ

 

 

   3. Phân hệ tài sản cố định

      a. Quản lý mua sắm, khấu hao, thanh lý tài sản cố định (TSCĐ)

      b. In ra Thẻ TSCĐ, Sổ TSCĐ, Bảng khấu hao trong tháng, quý, năm

   4. Phân hệ Công trình, dự án

      a. Quản lý mảng xây dựng theo từng công trình, dự án, hợp đồng

      b. Tập hợp chi phí, lãi lỗ cho từng công trình, dự án, hợp đồng

 

B. NHỮNG TIỆN LỢI TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG

   1. Hệ thống báo biểu phong phú

      a. Người dùng có thể chọn cho mình hệ thống báo biểu thích hợp

      b. Sử dụng tính chất chọn lọc để in ra báo biểu cần thiết

      c. Tự thay đổi các tiêu đề báo cáo

 

   2. Giao diện

      a. Các báo biểu được cập nhật kịp thời theo chế độ kế toán hiện hành

      b. Có thể chỉnh sửa theo tính chất đặc thù của các đơn vị

      c. Giao diện đồ hoạ trực quan hoàn toàn việt hóa, dễ sử dụng cho mọi đối tượng

      d. Các thao tác nhập liệu có thể sử dụng chuột hoặc phím nóng

   3. Bảo hành

      a. Hỗ trợ sử dụng, là một trong những yếu tố quan trọng trong việc giúp khách hàng khai thác tối đa, khả năng quản lý của chương trình. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về chương trình qua điện thoại, email hoặc giải đáp trực tiếp.

      b. Khi có những thay đổi trong công tác quản lý, chúng tôi sẽ sửa đổi chương trình để đáp ứng một cách phù hợp nhất với mô hình quản lý mới của khách hàng.

 

Phần mềm Kế toán Topsoft được hỗ trợ làm việc qua mạng, cho phép nhiều người cùng truy cập, cập nhật dữ liệu theo phân quyền của người quản trị. Các báo biểu sẽ được cập nhật thay đổi theo thời gian tuỳ theo nhu cầu quản lý của từng đơn vị.