- Chức năng quản lý

          + Quản lý số liệu nhập xuất thuốc, hàng hóa của quầy thuốc bán lẻ

          + Liên thông số liệu nhập mua, xuất bán với cơ sở dữ liệu dược quốc gia theo QĐ-777

          + Quản lý doanh thu, hàng tồn, lãi trong kỳ

          + Lưu nhật ký nhiệt độ, độ ẩm, vệ sinh quầy thuốc

- Lợi ích khi sử dụng phần mềm

          + Đáp ứng yêu cầu liên thông số liệu của bộ y tế

          + Quản lý số liệu kinh doanh rõ ràng, chính xác

          + Quản lý mọi lúc mọi nơi (Có thể xem số bằng smartphone, notepad…)

- Quản lý nhập mua từ nhà cung cấp

- Quản lý xuất bán lẻ

          + Xuất bản lẻ không đơn

          + Xuất bán lẻ theo đơn

- Quản lý xuất hư hỏng, xuất dử dụng nội bộ

- Chuyển giao phần mềm

          + Cài đặt phần mềm lên máy tính kế toán

          + Cập nhật lại mã hàng hóa, hoặc sử dụng bộ mã có sẵn

          + Nhập tài khoản liên thông do sở y tế cung cấp

          + Thời gian 01 ngày

- Đơn giá:

          + Miễn phí năm đầu

          + Các năm tiếp theo: 600k/năm

 

Một số giao diện:

 

 

 

Xin chân thành cám ơn sự quan tâm và tín nhiệm của quý khách hàng!