Trải nghiệm phần mềm kế toán Topsoft Accounting miễn phí 6 tháng

  Ngày 22/5/2018     

Một số tính năng của phần mềm kế toán Topsoft

+ Tùy chọn hình thức mở sổ

+ Tùy chọn mẫu sổ theo TT200, TT133

+ Tùy chọn tính giá hàng hóa theo phương án bình quân gia quyền (tháng, quý, năm), giá liên hoàn hoặc giá đích danh

+ Quản lý công nợ khách hàng từ tổng hợp đến chi tiết nội dung mua, bán, trả hàng, thanh toán

+ Kết nối dữ liệu máy cá nhân, mạng nội bộ hoặc mạng internet

Quyền lợi khách hàng

+ Phần mềm tự động được cấp bản quyền khi cài đặt. Khách hàng có thể dùng thử trong 6 tháng

+ Giám giá 20% đối với người dùng chuyển giao qua mạng internet

Thông tin chi tiết

Link tải phần mềm: TẠI ĐÂY 

Bảng giá phần mềm: https://topsoft.vn/news54/Bao-gia-phan-mem.html

Website: https://topsoft.vn

Email: admin@topsoft.vn

Phone: 0238.8603666