Giới thiệu công ty

  05/10/2017

Công ty CP Phần Mềm Thành Tâm tiền thân là Trung tâm sản xuất phần mềm Thành Tâm (T&T). Được nhen nhóm từ năm 1998 khi doanh nghiệp TN Thành Tâm được thành lập. Đến năm 2002, Doanh nghiệp TN Thành Tâm được chuyển thành Công ty TNHH Tin học Thành Tâm. Cũng trong năm 2002, công ty thành lập Trung tâm sản xuất phần mềm Thành Tâm, chuyên sản xuất các sản phẩm phần mềm quản lý doanh nghiệp và thiết kế xây dựng website. Đến năm 2010 trung tâm chuyển đổi mô hình làm việc, thành lập công ty CP Phần Mềm

<< Đầu   Trước  
1 
  Tiếp   Cuối >>