GIỚI THIỆU CHUNG

     Phần mềm Quản lý Bảo hành Sửa chữa Topsoft Guarantee được thiết kế theo sát các yêu cầu nghiệp vụ trong quá trình nhận thiết bị bảo hành, sửa chữa cho khách hàng. Phần mềm có thể làm việc online qua mạng internet hoặc truyền dữ liệu bằng cách gửi email hoặc copy vào USB… Như vậy trở ngại về khoảng cách địa lý là không còn. Phần mềm tương tác nhập xuất với Excel khiến cho việc nhập xuất dữ liệu với khối lượng lớn trở nên hết sức đơn giản. Chức năng này đồng thời hổ trợ thuận lợi cho việc chuyển đổi phương pháp quản lý dữ liệu của doanh nghiệp từ thủ công sang áp dụng phần mềm quản lý một cách tối ưu.

 

QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP KHÁCH HÀNG THIẾT BỊ

 

Quản lý Nhà cung cấp:

+ Quản lý theo nhóm Nhà cung cấp

+ Quản lý thông tin chi tiết Nhà cung cấp: tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại

+ Quản lý công nợ, thanh toán Nhà cung cấp

- Quản lý Khách hàng:

+ Quản lý theo nhóm Khách hàng

+  Quản lý thông tin chi tiết Khách hàng: tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại

+ Quản lý công nợ, thanh toán Khách hàng

- Quản lý đơn vị thanh toán các khoản chi phí tùy thuộc bảo hành hay sửa dịch vụ

- Quản lý Thiết bị

+ Quản lý thông tin: Model, Serial …

+ Tình trạng lúc nhận: Ngày nhận, Tình trạng lúc nhận, chẩn đoán lỗi, phương án khắc phục, ngày hẹn trả.

+ Quản lý trạng thái: Chờ linh kiện, đã điều phối, đã sửa xong, không sửa được, đã trả khách hàng

 

QUẢN LÝ CHI PHÍ, BẢO HÀNH HOẶC SỬA CHỮA VÀ THAY THẾ LINH KIỆN (VẬT TƯ)

Quản lý Chi phí:

+ Tiền dịch vụ

+ Tiền ngoài giờ

+ Phí vận chuyển

+ Chi phí khác

+ Tiền linh kiện

- Quản lý Dịch vụ:

+ Cập nhật các thông tin thiết bị, trạng thái

+ Cập nhật thông tin khách hàng, Nhà cung cấp cũng như đơn vị thành toán (Nếu bảo hành thì là Hãng hoặc nhà cung cấp, nếu không trong diện bảo hành thì là khách hàng).

+ Kỹ thuật phản hổi và lập phiếu Nhận hàng

- Quản lý Linh kiện (Vật tư):

+ Nhập linh kiện từ nhà cung cấp

+ Xuất linh kiện kỹ thuật đề xuất

Thủ kho lập phiếu xuất linh kiện bảo hành

Thủ kho lập phiếu xuất linh kiện dịch vụ

+ Quản lý Nhập xuất tồn lãi vật tư

 

 

QUẢN LÝ KẾ TOÁN

Tiền mặt

+ Các khoản thu tiền của Khách hàng hoặc Nhà cung cấp

+ Các khoản thu nhập của Nhân viên kỹ thuật theo phần trăm

+ Các nghiệp vụ kế toán khác

- Công nợ

+ Công nợ khách hàng

+ Công nợ Nhà cung cấp

+ Tiền lương cho nhân viên

 

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NỔI TRỘI CỦA PHẦN MỀM BẢO HÀNH  SỬA CHỮA TOPSOFT GUARANTEE

Quản lý tổng thể quá trình nhận thiết bị sửa chữa.

- Giao diện thân thiện dễ sử dụng dễ tùy biến

- Các menu sắp xếp khoa học theo sát nghiệp vụ