Thành Tâm tham dự hội nghị triển khai nghị quyết TW4 về PT hạ tầng

  Ngày 16/1/2013     

     Sáng ngày 15/01/2013, Bộ Thông tin – Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nghị quyết TW4 (Khóa XI) về phát triển hạ tầng thông tin với 55 điểm cầu trong cả nước. Dự hội nghị có Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, đ/c Nguyễn Bắc Son – Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông. Về phía đầu cầu Nghệ An, đ/c Huỳnh Thanh Điền – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

    Mục tiêu của Hội nghị trực tuyến lần này là nhằm quán triệt các nội dung của Nghị quyết 13-NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông về xây dựng hạ tầng thông tin đến các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp chủ lực; Trao đổi, thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ, hành động, phương thức phối kết hợp, phương án huy động nguồn lực, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm triển khai phát triển hạ tầng thông tin đồng bộ, hiệu quả.