Khách hàng Sử dụng Phần mềm Quản lý khách sạn

Công ty CP tư vấn xây dựng Vĩnh Gia TTP.

ĐC: Xóm Sông Lim - Xã Nghĩa Lộc - Nghĩa Đàn - Nghệ An

Công ty TNHH MTV Du lịch và Thương mại Công đoàn Nghệ An.

ĐC: Số 206 - Đường Bình Minh - Thị Xã Cửa Lò - Nghệ An

Khách sạn Asean Thành phố Vinh Nghệ An.

ĐC: Số 114 - Trần Phú - Thành phố Vinh - Nghệ An

Khách Sạn Avatar.

ĐC: 28, Đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Bình, Tp. Vinh, Nghệ An

Khách sạn Beijing.

ĐC: Số110 Đường Mai Hắc Đế, TP.Vinh

Khách sạn Giao Tế Nghệ An.

ĐC: số 9 Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh, Nghệ An

Khách sạn MeKong - Công ty TNHH 1 Thành viên Du lịch Trường Sơn COECCO.

ĐC: Thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muồn, nước CHDCND Lào

Khách sạn Paksan - Công ty TNHH 1 Thành viên Du lịch Trường Sơn COECCO.

ĐC: Bản Phôn xay, huyện Pak san, tỉnh Bô ly khăm xay, nước CHDCND Lào

Khách Sạn Thương Mại - Nghệ An.

ĐC: 19 - Quang Trung, TP. Vinh, Nghệ An

Khách sạn Thương Mại diễn châu.

ĐC: Diễn Châu - Nghệ An

Khách sạn Trung Hải - Công ty CP KS và TM Trung Hải Nghệ An.

ĐC: Khối Bắc Hồ, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Khách sạn Xanh.

ĐC: Số 02 Đường Mai Hắc Đế, Tp. Vinh, Nghệ An

Khách sạn Xieng Khuoang - Công ty TNHH 1 Thành viên Du lịch Trường Sơn COECCO.

ĐC: Thị xã Phônsavan, tỉnh Xiêng Khoảng, Nước CHDNND Lào

Thái An HoTel.

ĐC: Số 1 - Đường Nguyễn Duy Trinh - Cửa Lò - Nghệ An

Thiên ý Hotel.

ĐC: 757 Đường Bà Triệu, Trường Thi, Tp. Thanh Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam