Khách hàng Lĩnh vực nhà sách - tư vấn giáo dục - báo chí

Báo Nghệ An.

ĐC: Số 03 Đại lộ Lênin - Thành phố Vinh - Nghệ An

Công ty CP TV XD và thiết kế.

ĐC: Số 146, Đường Hồng Bàng – TP Vinh - Nghệ An