Dịch vụ kiểm toán BCTC

  Ngày 11/10/2018     

Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính là một trong những dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động của Công ty, Chúng tôi, AIT luôn không ngừng nâng cao cả về chất lượng và số lượng khách hàng rộng khắp trên cả nước.Riêng chi nhánh tại Nghệ An tập trung phát triển thị trường Nghệ An và Hà Tĩnh

Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính là hoạt động của các kiểm toán viên độc lập và có năng lực tiến hành thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán về các báo cáo tài chính  nhằm đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý liệu các báo cáo tài chính có được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, tuân thủ với Chế độ Kế toán Việt Nam, Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan hay không

Dịch vụ kiểm toán BCTC của Công ty AIT luôn hướng tới chất lượng dịch vụ, uy tín với khách hàng nhằm xây dựng các mối quan hệ lâu dài. Chúng tôi tự hào khẳng định các dịch vụ kiểm toán của chúng tôi luôn được dẫn dắt trực tiếp bởi đội ngũ Kiểm toán viên dày dặn kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn sâu. Chúng tôi cam kết trách nhiệm, dành thời gian cần thiết để tìm hiểu tình hình kinh doanh của khách hàng và đáp ứng với lịch trình đã thỏa thuận. 

Công ty AIT không chỉ đơn thuần cung cấp dịch vụ kiểm toán tài chính, mà còn tập trung nhiều tới các dịch vụ tư vấn hỗ trợ. Với sự quan tâm sâu sắc và sự am hiểu về thị trường trong nước và khu vực, Công ty AIT hỗ trợ doanh nghiệp đạt được thành công.

Đối tượng buộc sử dụng Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tổ chức tài chính, Ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân…
 • Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài;
 • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
 • Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định;
 • Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết;
 • Doanh nghiệp niêm yết, tổ chức phát hành chứng khoán nắm giữ 20% quyền biểu quyết trở lên.

Khuyến khích sử dụng Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính

Một số doanh nghiệp, tổ chức tự nguyện được kiểm toán báo cáo tài chính như:

 • Kiểm toán phục vụ mục đích đại hội cổ đông,
 • Kiểm toán báo cáo tài chính bổ sung hồ sơ vay,
 • Kiểm toán tài chính phục vụ mục đích đấu thầu;