Khách hàng Sử dụng Phần mềm Quản lý hóa đơn nước

Trung tâm NSH & VSMTNT Nghệ An.

ĐC: Số 40, đường Nguyễn Cảnh Hoan, thành phố. Vinh, tỉnh Nghệ An

XN Cấp nước khu CN Vũng Áng.

ĐC: Xã Kỳ Hưng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

XN Cấp nước Yên Thành.

ĐC: Khối 3, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An